ISDOC

ISDOC

Information System Document je standardem pro elektronickou fakturaci v České republice.

Hodně bylo napsáno o výhodách elektronické fakturace a nevýhod faktur zasílaných v listinné podobě. Ale my jdeme ještě dál. Naše řešení je nejelegantnějším řešením elektronické fakturace pro Českou republiku.

Naším záměrem není jen „instalace programu“, ale také podpora ve všech činnostech potřebných k realizaci Vašeho řešení.

Klíčové vlastnosti ISDOC

  • Elektronická výměna obchodních dokladů (faktur) - bez dodatečných nákladů na zpracování a distribuci faktur (časové, finanční a personální úspory)
  • Pevný formát dokumentu ISDOC (X) - poskytuje univerzálnost řešení
  • Plně automatizované zpracování SAP - fakturační dokument je automaticky vytvořen v SAP včetně přiloženého originálu faktury a jeho odeslání
  • Uživatelsky přívětivý přístup k práci s dokumenty - rychlý přístup k dokumentům z faktury pomocí služby Generic Object Services (GOS)
  • Použití „klasifikace“ - systém správy dokumentů (DMS) je přímo integrován s klasifikačním systémem SAP (CA-CL), což umožňuje detailní popis založený na uživatelsky definovaných atributech
  • Plně kompatibilní se standardním zabezpečením SAP - zabezpečený přístup k dokumentům založeným na autorizaci, autorizačních rolích

Často kladené otázky

Co je přesně ISDOC?

ISDOC (informační systémový dokument) je standardem pro elektronickou fakturaci v České republice, vytvořený sdružením ICT Unie (bývalá Asociace pro informační společnost do ledna 2010). Jeho podporu potvrdila většina dodavatelů ERP systémů v České republice, ve veřejné správě (Ministerstvo financí a Ministerstva vnitra), ale i velké podniky jako SAP a Microsoft. Jeho výhodou je elektronická fakturace bez dodatečných nákladů. Specifikace ISDOC obsahuje v souladu se zákonem o DPH také elektronický podpis, který, pokud je vydán kvalifikovanou certifikační autoritou, plně splňuje požadavky elektronického daňového dokladu.


Jak nám může ISDOC pomoci v našem podnikání?

Jako komerčně aktivní společnost jste součástí hodnotového řetězce, což znamená, že své zboží / služby fakturujete svým zákazníkům, zatímco Vaši dodavatelé Vám fakturují své zboží / služby. Proto je nutné obdržet fakturu dodavatele a zaslat fakturu odběrateli. V současné době 99% faktur tvoří dodavatelé pomocí počítače, zatímco jejich příjemci je opět zpracovávají v počítačích. Proč bychom neměli používat počítače také k přenosu faktur? Existuje mnoho dalších způsobů elektronického zasílání faktur, např. E-mailem. ISDOC (x) je však technologie založená na zabezpečené elektronické výměně dokumentů, která respektuje české standardy, maximalizuje automatizaci a minimalizuje interakci uživatelů - je to nejefektivnější volba.


Proč bychom měli získat řešení ISDOC poskytované společností KCT Data

Společnost SAP SE také schválila popsané prohlášení, nicméně implementace očekávané funkčnosti stále chybí. Společnost KCT Data se proto rozhodla tuto mezeru na trhu doplnit, protože SAP ERP neposkytuje žádný automatizovaný import / export souborů ISDOC (x) a přichází s vlastním řešením.