Podpora SAP

Podpora SAP

Tímto způsobem získáte nejvyšší možnou optimalizaci práce se systémem a záruku jeho dlouhodobé spolehlivosti. Nejsme noví v této oblasti - poskytujeme dlouhodobé služby zákazníkům po celé Evropě, jako jsou Zeiss, Ferrero, Deutsche Bahn, Schweizerische BundesBahnen, Kaufland, atd. - můžeme Vaší firmě, stejně jako procesům SAP, nabídnout naši servisní službu. Náš sektor je zaměřen především na průmyslové a užitkové společnosti.

Aby vám mohl dobře sloužit systém SAP, vyžaduje odpovídající pozornost věnovanou jeho technickému stavu, způsobu, jakým se provádějí drobné produktivní úpravy, a také potvrzení zpětné vazby uživatelů.

24/7 monitorování systému

Pro naše zákazníky zajišťujeme monitoring a preventivní údržbu klíčových systémů SAP. Monitorovací služba je obvykle poskytována 24/7. Různé aspekty monitorovacích služeb mohou být upraveny tak, aby vyhovovaly specifickým požadavkům zákazníka.

Kurzy SAP User a System Admin

Nabízíme širokou škálu vzdělávacích kurzů pro ekonomy, manažery, manažery lidských zdrojů, manažery výroby a logistiky i IT odborníky. Naše kurzy jsou určeny jak pro profesionály, tak pro začátečníky, s velkým důrazem na intenzivní komunikaci s účastníky o problémech, se kterými se setkávají a možnostech řešení, vyjasnění všech aspektů konkrétní transakce či procesu a projednání problematických bodů. Tam, kde to okolnosti dovolují, preferujeme použití praktických příkladů. Kurzy zahrnují optimální kombinaci osvědčených postupů, inovací a legislativního kontextu.

Provozní podpora

Zajišťujeme návrh a implementaci řešení bežných požadavků zákazníků na změny. Služba je obvykle poskytována v časovém a materiálovém režimu v dohodnutém rozsahu nebo reakční době, přičemž s individuálními požadavky garantujeme nepřekonatelnou intenzitu práce.

KCT Service Desk

Za všechny problémy a incidenty, ke kterým může dojít během provozování systémů SAP, můžeme převzít plnou odpovědnost. KCT Service-Desk je také poskytován v režimu 24/7 s garantovanou minimální dobou zpracování incidentu. Služba je obvykle spojena s profylaktickými aktivitami, vzdělávacími aktivitami a implementací požadavků na změnu, takže naše praktické znalosti o prostředí zákazníka efektivně poskytují nejen reakci, ale obvykle předcházejí neobvyklým situacím. Služba je využívána především našimi zákazníky pro technickou podporu (viz také 24/7 monitoring systému), legislativní včasnost HR včetně zpracování mezd, integračních procesů a scénářů, jakož i výrobních logistických a účetních modulů.