Prohlášení o DPH

Prohlášení o DPH

Postup zpracování daňového přiznání prostřednictvím našeho produktu

Postup zpracování prohlášení o DPH

  • Spustí běžnou „předběžnou zprávu o DPH“,
  • vyplní příslušné údaje (kód společnosti, datum fakturace atd.),
  • spustí přehled o daňovém přiznání zákazníka,
  • vytvoří formát .PDF formátovaný podle legislativních požadavků,
  • zároveň vygeneruje .XML formátovaný pro požadavky daňového portálu,
  • odešle příslušnému finančnímu úřadu daňové přiznání, nebo nahraje soubor .XML do daňového portálu,
  • Rozšíření SAP pro výpočty daňové odpovědnosti vytvořením standardního formuláře „Prohlášení o dani z přidané hodnoty“ a generování XML souboru.